A Embroutats considerem el teatre com una eina pedagògica i transformadora, i totes les nostres propostes es construeixen a partir d’aquesta premisa. Treballem, des del teatre i la creació, a partir d’uns objectius pedagògics i de consciència personal per acompanyar tot aquell públic al qual ens dirigim.

A cadascun dels nostres projectes, presentem un dossier pedagògic amb un seguit d’informacions, propostes, reflexions i activitats per dur a terme amb els alumnes o usuaris de l’entitat que ens contracti.

Checklist or survey concept. Woman with pencil writing down task list, filling out survey or application on notepad, marking checkboxes. Flat vector illustration for business goals topics

Partim sempre d’uns objectius, a partir del qual desenvolupem les propostes.

Tenim en compte el procés evolutiu de l’infant per intentar potenciar els valors personals i interpersonals adients a cada etapa.

Busquem temàtiques estimulants per al públic a qui ens dirigim, que permeti que s’identifiquin amb la seva etapa vital i puguin aplicar-ho a la vida real.

Els nostres espectacles aposten per convertir-se en una via d’inspiració i expressió de la creativitat artística, potenciant les seves capacitats imaginatives.

Per tal de treballar el que volem de manera òptima, comptem sempre amb l’assessorament i supervisió de professionals com pedagogs, psicòlegs infantils, professorat, etc., tant a l’inici del procés com al llarg de tota la creació.

A partir d’una idea inicial, ens deixem guiar per ells i elles aplicant el resultat d’aquest assessorament a la construcció dels nostres espectacles i propostes.

Considerem molt important tenir en compte que ens dirigim a un públic infantil, juvenil i/o familiar. Per això, adaptem els diferents aspectes dels projectes: comprensió dels continguts per part del públic, proximitat de les temàtiques, diferenciació entre edats, documentació sobre el tema…

Tots els nostres espectacles inclouen també el públic adult (familiars, educadors i educadores, tutors i tutores…) per poder-los proporcionar eines essencials per a l’acompanyament dels infants i joves amb els quals conviuen. Així, la reflexió que pretenem aconseguir amb les nostres creacions és global, sent conscient que ens dirigim a un públic familiar.